1.عدالت ترمیمی در عمل

ارزیابی آنچه که برای بزه دیدگان و بزهکاران نتیجه بخش است
مترجم: دکتر علی طالع زاری – استادیار دانشگاه
ناشر:آوا
تعداد صفحه:352
قطع :وزیری
نوبت چاپ:اول
سال چاپ :1394

2.نظام جزایی ایران در عصرهخامنشیان

مولفین :
دکتر علی طالع زاری – استادیار دانشگاه
ماریاتاش شمس آبادی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
انتشارات : جنگل
تعداد صفحه : 163
قطع : وزیری
نوبت چاپ:اول
سال چاپ : 1396

3.واکاوی تاثیر زمان و مکان بر اقسام شش گانه دیه

مولفین :
دکتر علی طالع زاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرگان
عقیل خادملو – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
نشر : نام آوران ماندگار
تعداد صفحه : 152
قطع : وزیری
نوبت چاپ:اول
سال چاپ : 1396

4.خیانت در امانت در نظم حقوقی کنونی (تحلیلی – کاربردی)

مولف :دکتر علی طالع زاری
انتشارات : آوا
تعداد صفحه : ۲۴۸
قطع : وزیری
نوبت چاپ:اول
سال چاپ : 1396

5.پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

ارزیابی آنچه که برای بزه دیدگان و بزهکاران نتیجه بخش است
مولفان: دکتر علی طالع‌زاری، حسینعلی ایزد
ناشر:آوا
تعداد صفحه:120
قطع :وزیری
نوبت چاپ:اول
سال چاپ :1396

6. مجازات سقط جنین عمدی دارای روح در حقوق ایران

مولفان: دکتر علی طالع زاری، الهه طالع زاری
ناشر:آوا
تعداد صفحه:118
قطع :وزیری
نوبت چاپ:اول
سال چاپ :1396

7. معاونت در جرایم تعزیری در حقوق کیفری در ایران

مولفان: دکتر علی طالع زاری، شما علاقه بندی

ناشر:آوا
تعداد صفحه:122
قطع :وزیری
نوبت چاپ:اول
سال چاپ :1396

8.بزه دیده در نظم نوین کیفری

مولفان: دکتر علی طالع زاری -فرزانه حبیبی
ناشر:آوا
تعداد صفحه:162
قطع :وزیری
نوبت چاپ:اول
سال چاپ :1396

9.بزه دیده در نظم نوین کیفری

مولفان: دکتر علی طالع زاری -فرزانه حبیبی
ناشر:آوا
تعداد صفحه:162
قطع :وزیری
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ :1396

10.انکشاف نظام جزایی از بابل تا ایران باستان

مولفان: دکتر علی طالع‌زاری، فاطمه شریفیان
ناشر:کتاب آوا
تعداد صفحه:260
قطع :وزیری
نوبت چاپ:اول
سال چاپ :1396