آدرس:

گلستان ، گرگان ،خیابان ولیعصر، نبش عدالت 60، مجتمع دکتر فرهنگی،واحد 16


شماره تماس

989113740313+

981732524121+


ایمیل:

dralitalezari@gmail.com

با ما در ارتباط باشد