1. عدالت ترمیمی از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ عدالت ترمیمی را یکی از مقوله هایی می داند که به عنوان رنسانس و انقلاب که در حوزه حقوق کیفری و چه در حوزه تحقیقاتی و چه در حوزه کارکردی و در ادبیات قانون کشورها امروز منصه ظهور رسیده است.

2. فیشینگ از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ فیشینگ مقوله ای دانستند که امروزه مورد بحث بسیاری است و افراد زیادی تحت این عنوان مال باخته هستند و مال ودارایی آنها از بین رفت است.


3. دادگاه صالح در اختلافات خانوادگی از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دكتر علي طالع زاري وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشتند كه يكي از موضوعاتي كه امروزه در محاكم قضايي مورد سوال بسياري از افراد مي باشد موضوع دادگاه صالح در اختلافات خانوادگي مي باشد كه دعاوي خانوادگي مثل مهريه، نفقه، طلاق، تمكين و امثالهم را كجا مي توانيم مطرح كنيم


4. خیانت در امانت از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛  بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی را یکی از پرونده هایی می داند که در محاکم کیفری بسیار مطرح می گردد و بسیاری از مشکلات مردم را به این امر اختصاص می دانند لذا لازم دانستند اطلاعات حداقلی در رابطه با این جرم داشته باشند.


5. رویکرد حل مساله در سیاست جنایی از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ یکی از رویکردهایی که در بحث مجازات کیفری در کشورهای مترقی و پیشرو در رسیدگی به مقوله جرم مطرح می باشد رویکرد حل مسال می داند.


6. سیاست جنایی مشارکتی از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ یکی از متولدهای نوین کیفری در حوزه سیاست جنایی را  سیاست جنایی مشارکتی دانست. درباه این موضوع اینطور فرمودند:امروزه یکی از مشکلاتی که در حوزه سیاست جنایی وجود دارد  این است که اساسا چرا ما کنترل ها، سازماندهی ها ، افزایش کیفی و کمی قضاوت دستگاه عدالت کیفری منتهی به کنترل رویه جرم زا نمی شود


7. آزادی مشروط از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در رابطه با موضوع آزادی مشروط این طور اظهار نظر فرمودند که ابتدا بهتر است بدانیم آزادی مشروط در واقع یک مجازاتی است که فقط برای افرادی که محکوم به تحمل حبس شده اند مورد استفاده قرار می گیرد و نکته دوم اینکه آزادی مشروط از ایتدا هیچ وقت مورد حکم قرار نمی گیرد و هیچ شخصی قبل از اینکه شروع به تحمل محکومیت کیفری نماید نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.


8. قرارهای تامین کیفری از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ یکی از سوالاتی که از ناحیه قانونگذار، وکلا گاهی محل اختلاف است در رویه دادسرا در محاکم کیفری مطرح می شود این مورد بیان کردند که در بحث صدور قرارهای تامین کیفری در جرایمی که قانون گذار برای آن ها رد مال پیش بینی شده است.


9.تعلیق اجرای مجازات از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مورد جزئیات مقوله تعلیق اجرای مجازات اشاره به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می فرماید که در آن ماده این گونه بیان شده که در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 می باشد.


10.دادگاه صالح از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مورد مقوله ای که در طرح دعوی بسیار حائز اهمیت می باشد بحث صلاحیت دادگاه ها بیان کردند این که برای طرح دعوی می بایست به کدام دادگاه مراجعه نمائیم.


11.عوامل موفقیت در آزمون از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مقوله عوامل موفقیت در آزمون های حقوقی به طور مثال وکالت، قضاوت، سردفتری و آزمون های علمی کارشناسی ارشد و دکتری توصیه هایی این گونه فرمودن؛ عوامل زیادی برای موفقیت وجود دارد. مهم ترین عامل تلاش داوطلب را عنوان کردند . با توجه به تجربه خود، نکات ذیل را به عنوان مهمترین آنها اعلام نمودند.


12.نحوه ی طرح شکایت کیفری از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛در مورد مقوله ای که بسیار مورد نیاز شهروندان در مراجعه به محاکم دادگستری می باشد ، می پردازد. دعاوی کیفری را به چه کیفیتی و در کجا باید طرح کرد و اساسا چه فرایندی را باید برای پیگیری شکایات کیفری دنبال کرد؛ اینگونه توضیح دادند که ابتدا باید مفهوم و تعریف دعاوی و شکایات کیفری مشخص کرد دعاوی که در محاکم دادگستری مطرح می شود دو دسته می باشند دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری.


13.احضار و جلب متهم از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛در مورد مقوله احضار و جلب ، برای افزایش آگاهی عمومی شهروندان نکات کاربردی داشتند.


14.درجه بندی مجازات ها از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ درجه بندی مجازات ها را یکی از مسائلی را عنوان نمود که در قانون مجازات سال 1392 به عنوان یک تاسیس جدید شده است، که قانونگذار درجات مجازات را به 8 درجه تقسیم کرده است.


15.تخفیف مجازات از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ شرایط تخفیف مجازات و جرائمی که شامل حال آن می شود را اینگونه توضیح دادند


16.نحوه اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در رابطه با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نکاتی را خاطر نشان شدند. در ماده 442 این حق برای افراد در نظر گرفته شده است که در مهلت تجدیدنظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی خود را اسقاط کنند و در مقابل دادگاه می تواند یک چهارم از مجازات را کم نماید اما چند نکته دکتر طالع زاری در این رابطه اشاره کردند.


17.نحوه اعمال ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ یکی از حقوقی که برای متهم در قانون آیین دادرسی کیفری در بحث اجرای احکام در نظر گرفته شده است ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که معمولا گاهی به آن توجه نمی شود


18.نحوه ی نوشتن پروپزال از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مورد نحوه ی نوشتن پروپزال اینگونه اظهار نظر کردند.دکتر طالع زاری تاکید کردند که قبل از ورود به مرحله پروپزال نویسی، در مورد موضوع باید مطالعه داشت و فیش برداری کرد و به ذهنیت درستی از موضوع رسید.


19.امکان تبدیل مجازات حبس از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مورد اختلاف نظری که در محاکم راجع به ماده 37 قانون مجازات اسلامی در رابطه با بحث تخفیف مجازات می باشد اینگونه اظهار نظر کردند


20.چگونگی الزام وکلا به اعلام رقم حق الوکاله از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مورد یکی از مشکلاتی که که گاهی در محاکم بین وکلا و قضات در رابطه با تاکید قضات بر اعلام میزان حق الوکاله در وکالت نامه این طور اظهار نظر کردند.