برگزاری سخنرانی علمی نقش و جایگاه مفهوم عدالت در تاریخ تحولات حقوق کیفری درمرکز علمی کاربردی گنبد کاووس 1 

سخنرانی علمی نقش و جایگاه مفهوم عدالت در تاریخ تحولات حقوق کیفری در سالن اجتماعات مرکز علمی کاربردی گنبد کاووس 1 با حضور دانشجویان رشته حقوق توسط دکتر علی طالع زاری از اساتید این مرکز برگزارشد. دکتر طالع زاری در سخنان خود به رشد و تکامل مفهوم عدالت در طی زمان پرداخت و با مقایسه قضاوت و عدالت در طی اعصار مختلف سیر تکاملی آن را بیان کرد. وی همچنین اهمیت دانستن تاریخ حقوق را به دانشجویان متذکر شد و از آنها خواست تاریخ تحولات حقوق کیفری را مطالعه نمایند.این جلسه به مدت یک ساعت ادامه داشت که سرپرست مرکز و تعدادی از اساتید رشته حقوق نیز در آن حضور داشتند.