چگونگی الزام وکلا به اعلام رقم حق الوکاله از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مورد یکی از مشکلاتی که که گاهی در محاکم بین وکلا و قضات در رابطه با تاکید قضات بر اعلام میزان حق الوکاله در وکالت نامه این طور اظهار نظر کردند.

بر اساس ماده 19 لایه استقلال وکیل و موکل می توانند راجع به حق الوکاله توافق کنند و اگر توافق نمایند معتبر است و اگر نه تعرفه بر اساس ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلا مکلفند میزان حق الوکاله را اعلام نمایند اما بر اساس ماده 2 آیین نامه حق الوکاله مصوب سال 85 وکلا فقط زمانی مکلفند میزان حق الوکاله ذکر کنند که توافقشان بیش از تعرفه باشد و اگر قرارداد خصوصی منعقد نکردند یا توافقشان به میزان تعرفه است بنویسند بر اساس تعرفه کفایت می کند و دادگاه مکلف پذیرش می باشد