نمونه آرای محاکم جهت ملاحظه وکلا و دانشجویان محترم

1.جرایم علیه اشخاص
پ.توهین و تهدید و نشر اکاذیب و افترا
ج.زنا و لواط و روابط نامشروع
2.جرایم علیه اموال
ب.کلاهبرداری ، فروش مال غیر و خیانت در امانت
پ.جعل و استفاده از سند مجعول
ج.اختلاس و ارتشاء
4.موضوعات خانوادگی اعم از طلاق، طلاق توافقی، مهریه، نفقه و اجرت المثل، حضانت
6.روابط مجر و مستجر، تخلیه، حق سرقفلی و حق کسب و پیشه
7.تقسیم ترکه، مطالبه طلب، چک، سفته و کلیه اسناد تجاری