همایش بررسی قانون مجازات اسلامی سال 92

سخنرانی دکتر علی طالع زاری در همایش بررسی قانون مجازات اسلامی سال 92 در دانشگاه علمی کاربردی گنبد کاووس برگزار گردید.