نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در دوره هخامنشیان

سال انتشار 1391
نویسنده:
علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق – دانشگاه آزاد واحد گرگان

چکیده

کوروش کبیر در سال 550 قبل از میلاد با متحد نمودن قبایل پارس علیه مادها و شکت مادها، اکباتان را تصرف نمود و سلسله هخامنشیان را بنیان نهاد و تاریخ ساز شد. هخامنشیان همواره در طول تاریخ کهن ایران مایه افتخار و سربلندی این مرزو بوم بوده اند و ظهور و بروز فرمانروایان بزرگی همچون کوروش و داریوش همچو برگ زرینی در تاریخ پر افتخار ایران می درخشد و نقل دلاوری ها و عدالت گستری های آنها تا مدت ها موضوع اسناد و روایات تاریخی بوده است. هخامنشیان در تدوین نظام حاکم بر جرائم و مجازات ها تقریبا با تاسی از قوانین قبلی به خصوص قانون حمورابی عمل نموده و در این حوزه نیز همچوحوزه سیاست و فرهنگ با اقوام مختلف و ملل مغلوب در جنگ با تساهل و تسامح رفتار نموده و آنها را در عمل به آداب و رسوم و حتی قوانین خود آزاد می گذاشتند. عدالت خواهی و دادورزی شاهان هخامنشی همواره مورد تا کید تاریخ نویسان بوده و زبانزد همه ملل و اقوام در اعصار مختلف بوده است.