سخنرانی دکتر علی طالع زاری در جلسه علمی ساسه نشست های حقوق کیفری با حضور پروفسور گلدوزیان

اولین نشست از سلسله نشست های حقوقی کیفری با همت گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، با حضور اساتید دانشگاه، دانشجویان دوره دکتری، نخبگان دوره کارشناسی ارشد و مقامات قضایی استان گلستان برگزارشد.

به گزارش گلستان ما ، دکتر علی طالع زاری مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی گرگان درمراسم دیدار اساتید و نخبگان گروه حقوق دانشگاه آزاد گرگان با مقامات قضایی استان که با حضور پرفسور گلدوزیان استاد بازنشسته دانشگاه تهران و مدرس واحد گرگان برگزار شد، با بیان اینکه رشد و توسعه علوم قضایی در استان گلستان وابسته به ارتباط مناسب دانشگاه با دستگاه قضا می باشد گفت: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با برخورداری از 500 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی محور توسعه علمی قضایی استان بوده و دراین راستا با برنامه ریزی مناسب سلسله نشست هایی را با مقامات قضایی استان برگزار خواهد کرد.

طالع زاری هدف اصلی این نشست ها را ارتباط مستقیم دانشگاه و جامعه دانست و افزود: در این ارتباط مستقیم به چالش های اصلی دستگاه قضا در استان خواهیم پرداخت و با حضور اساتید دانشگاه این چالش ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیر گروه حقوق واحد گرگان، حضور پرفسور گلدوزیان، به عنوان اسطوره حقوق کیفری کشور در استان گلستان را فرصتی مناسب دانست تا قضات و سایر مقامات قضایی از تجارب ارزنده این استاد فرهیخته بهره مند گردند.

دکتر ساطعی رییس دانشگاه آزادگرگان نیز در پایان این جلسه ضمن استقبال از برگزاری این نشست ها در همه رشته ها و گروه های علمی دانشگاه، اظهار داشت: برگزاری نشست های علمی با مسئولین سازمان ها و دستگاه های مرتبط می تواند دستاویز محکمی برای سرعت بخشیدن به ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه شده و دانشگاه و جامعه را در رسیدن به نتایج واقعی برای حل مشکلات کمک کند.

گفتنی است در اولین نشست از سلسله نشست های حقوقی کیفری دانشگاه آزاد اسلامی گرگان علاوه بر استادان و دانشجویان برتر رشته حقوق دانشگاه مقامات قضایی استان گلستان از جمله مسوولین دادگستری استان، دادگاه تجدید نظر، مسوولین اداره کل پزشکی قانونی استان، دادسرای نظامی، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی، آگاهی و مسوولین قضایی شهرهای مختلف استان حضور داشتند.

منبع : http://golestanema.com