نحوه ی نوشتن پروپزال از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مورد نحوه ی نوشتن پروپزال اینگونه اظهار نظر کردند.

دکتر طالع زاری تاکید کردند که قبل از ورود به مرحله پروپزال نویسی، در مورد موضوع باید مطالعه داشت و فیش برداری کرد و به ذهنیت درستی از موضوع رسید.

در مورد اجزای پروپزال اینگونه توضیح دادند که اولین مساله ای که در پروپزال به چشم می خورد بیان مساله می باشد. بیان مساله در واقع چالش شما در موضوع می باشد. مساله در واقع تشریح می شود . در بیان مساله چالش ها و رویکردها مطرح می شود. بعد از بیان مساله، اهمیت و ضرورت است که در بعضی از پروپزال ها دیده می شود. در اهمیت و ضرورت همان طور که از اسم آن مشخص است ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

در واقع بیان مساله و اهمیت و ضرورت پاسخ به دو سوال می باشد در بیان چیستی و در اهمیت و ضرورت چرایی انجام تحقیق تبیین می شود.

بحث بعدی که وجود دارد سوابق تحقیق است که اهمیت بسیاری دارد. باید بررسی کرد که در رابطه با این موضوع چه تحقیقاتی انجام شده و چه عقبه ای وجود دارد. مبحث بعدی اهداف مشخص می باشد. هم می توان اهداف اصلی و فرعی مشخص کرد و هم اهداف علمی و عملی.

مرسوم می باشد یک هدف را به عنوان هدف اصلی مشخص کرد. در اهداف اصلی موضوع تحقیق ابتدای آن کلمه بررسی را قرار دهیم معمولا تبدیل به هدف اصلی می شود . اهداف فرعی می توان چند هدف با توجه به موضوع تحقیق شما انتخاب شود. دقت نمایید در ابتدای تمام اهداف کلمه بررسی باید قید شود و هدف می بایست روشن، صریح و مرتبط تحقیق باشد.

بحث بعدی که معمولا ایرادات زیادی وجود دارد بحث سوالات و فرضیات می باشد. سوالات و فرضیات می بایست هماهنگ باشند . فرضیه پاسخ سوال می باشد. گاهی فرد 3 سوال نوشته است و 4 فرضیه دارد. سوالات و فرضیات منطبق نمی باشند. فرضیه ها را با به نظر می رسد آغاز نمایید چون در پایان تحقیق ممکن است خود شما آنها را رد نمایید. سوالات باید به کیفیتی باشد که قابل استنباط و یا رد باشد.

بحث بعدی روش کار است. روش کار می تواند توضیحییا تحلیلی باشد. و آخرین نکته ای که وجود دارد بحث سازماندهی مطالب می باشد. همان فهرست شما می باشد. خلاصه ای از عناوینی که در ذهن شما است را بنویسید و در پایان بحث منابع می باشد. منابعی که استفاده کردید را می بایست لیست کنید.