1.اخذ گواهینامه معتبر زبان روسی از مرکز بین المللی تامسون

2. گواهی پذیرش، ارائه و چاپ مقاله دکتر علی طالع زاری در همایش ملی علوم اسلامی، حقوق و مدیریت

3.گواهی پذیرش مقاله دکتر علی طالع زاری در همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم

4. گواهی پذیرش مقاله دکتر علی طالع زاری در همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم

5.گواهی سخنرانی و کسب مقام برتر دکتر علی طالع زاری در همایش سراسری طب و قضا

6.گواهی حضور دکتر علی طالع زاری در همایش سراسری طب و قضا

7.پذیرفته شدن مقاله انگلیسی دکتر علی طالع زاری در همایش بین المللی اوکراین

8.گواهی پذیرش مقاله دکتر علی طالع زاری در همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم

9.گواهی پذیرش، ارائه و چاپ مقاله دکتر علی طالع زاری در کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

10.گواهی پذیرش، اراده و چاپ مقاله دکتر علی طالع زاری در کنفرانس ملی فقه، حقوق و علوم انسانی 

11. انتخاب دکتر علی طالع زاری به عنوان عضو کمیته علمی و هیئت داوران مقالات سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی ، صلح و دیپلمای فرهنگی

12.پذیرش مقاله دکتر علی طالع زاری در کنفرانس بین المللی حقوق

13.پذیرفته شدن مقاله دکتر علی طالع زاری در کنفرانس بین المللی

14.صدور گواهی EURO SCIENCE برای مقاله دکتر علی طالع زاری به جهت پذیرفته شدن در همایش بین المللی

15. انتخاب دکتر علی طالع زاری به عنوان داور در کنگره بین المللی جامعه حقوقی ایران

16.پذیرفته شدن مقاله علمی دکتر علی طالع زاری در مجله ISI در سوئیس

17.انتخاب دکتر علی طالع زاری به عنوان داور و عضو هیئت رئیسه همایش ملی

18.سخنرانی دکتر علی طالع زاری در اولین همایش ملی حقوق شهروندی

19.انتخاب دکتر علی طالع زاری به عنوان داور در کنگره بین المللی

20.صدور گواهی EURO SCIENCE برای مقاله دکتر علی طالع زاری به جهت پذیرفته شدن در همایش بین المللی

21.پذیرفته شدن مقاله علمی دکتر علی طالع زاری در مجله ISI در سوئیس

22.سخنرانی دکتر علی طالع زاری در همایش بررسی رویکرد بزهکارانه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

23.اخذ گواهینامه معتبر از مرکز بین المللی زبان

24.پذیرش مقاله دکتر علی طالع زاری در کنگره بین المللی جامع حقوق ایران

25.تقدیرنامه از دکتر علی طالع زاری به جهت خدماتی علمی

26.چاپ مقاله دکتر علی طالع زاری به عننوان مقاله برگزیده در فصلنامه تخصصی سفیر عدالت 

27.پذیرش مقاله دکتر علی طالع زاری در کنگره بین المللی جامع حقوق ایران

28.حضور وسخنرانی دکتر علی طالع زاری در همایش علمی نقد و بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی

29.انتخاب دکتر علی طالع زاری به عنوان عضو هیئت تحریره فصلنامه تخصصی حقوق
30.پذیرش مقاله دکتر علی طالع زاری در کنگره بین المللی جامع حقوق ایران

31.حضور دکتر علی طالع زاری در همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم