عوامل موفقیت در آزمون از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مقوله عوامل موفقیت در آزمون های حقوقی به طور مثال وکالت، قضاوت، سردفتری و آزمون های علمی کارشناسی ارشد و دکتری توصیه هایی این گونه فرمودن؛ عوامل زیادی برای موفقیت وجود دارد. مهم ترین عامل تلاش داوطلب را عنوان کردند . با توجه به تجربه خود، نکات ذیل را به عنوان مهمترین آنها اعلام نمودند.

برای موفقیت در آزمون های ورودی از جمله وکالت 4 عامل باید وجود داشته باشد.

عامل اول مدیریت زمان، عامل دوم تدوین برنامه ی مطالعاتی درست و کامل ، عامل سوم روش مطالعه صحیح و عامل چهارم مدیریت منابع مطالعاتی

اولین عامل و عاملی که خیلی مهم می باشد مدیریت زمان است. به این معنا که حتما باید زمان مناسبی را برای مطالعه تا زمان آزمون در اختیار داشت یعنی از زمان شروع به مطالعه تا زمان آزمون برنامه ای داشت، زمان لازم را در نظر گرفت اگر شاغل هستید زمان ها را مشخص کرد؛ باید زمان خوبی در روز برای مطالعه معین و زمان را مدیریت کرد.

نکاتی در رابطه با مدیریت زمان وجود دارد؛ نکته ی اول از تمام زمان های مفید استفاده کرد و زمان مطالعه را در طول شبانه روز گسترش داد. نکته دوم اینکه زمان های مطالعه در طول شبانه روز گسترش داد. نکته بعدی اینکه با خود باید رقابت کرد نه با دیگران، به این فکر نکنید که بقیه افراد چگونه مطالع می کنند، نباید به این فکر کرد که بقیه افراد چگونه مطالعه می کنند، باید بهترین بازدهی را داشت و اگر تمرکز بر شخص و فعالیت های خود شخص باشد قطعا موفقیت به ارمغان خواهد آمد. عامل بعدی شیب مطالعاتی را حتما از نظر زمانی باید رعایت کرد اگر فردی تازه مطالعه را شروع کرده است و چند سال از تحصیل دور بوده، روز اول زمان طولانی نباید مطالعه کند این منجر به شکست خواهد شد. ابتدا یک ساعت ، دو ساعت در روز بعد از 10 روز به مطالعه بیشتر در روز خواهد رسید، تعداد دفعات مطالعه زیاد با زمان هر بار کم می بایست باشد نهایتا یک ساعت و یا یک ساعت و نیم بهتر است مطالعه شود و بعد استراحت داشت.

عامل دوم تدوین برنامه مطالعاتی درست می باشد. افرادی در آزمون موفق می شوند که برنامه مطالعه درست داشته باشند و بتوانند به آن عمل کنند افرادی که زیاد درس می خوانند در آزمون موفق نمی شوند افرادی که درست درس می خوانند موفق می شوند. قبل از اینکه وارد بخش مطالعه شد می بایست با مراجعه به اهل فن و متخصصین و بررسی یک برنامه مطالعاتی درست تهیه کرد و برابر آن حرکت نمود، نکاتی که در این مورد وجود دارد.

عامل سوم در موفقیت در آزمون بحث روش مطالعه صحیح می باشد. نکات متعددی وجود دارد که چند مورد را به اختصار دکتر علی طالع زاری بیان کردند. حتما مرور را می بایست رعایت کرد و به تناوب این امر اتفاق افتد، قاعده مرور قاعده بسیار مهمی است اگر مطلبی مطالعه شود و بعد رها شود بعد از 3 یا 4 ماه به سراغ آن رفت مقدار زیادی از زهن رفته است. متخصصین فن یک قاعده ای متناسب با ذهن انسان در نظر گرفتند، مرور بعد از یک روز، مرور بعد از 3 روز، مرور بعد از 10 روز، مرور بعد از یک ماه و بعد از 4 ماه در ذهن تثبیت می شود. تکنیکی که برای مرور می توان از آن استفاده کرد این است که همراه خود حتما دو خودکار رنگی به طور مثال رنگ سبز و قرمز حتما زمان مطالعه نکات مهم را با رنگ سبز مشخص کرد و نکات خیلی مهم تر را با رنگ قرمز مشخص کرد و در زمان مرور تنها همین موارد را باید مرور کرد.

حتما یک درس باید شروع کرد و به پایان رساند و بعد درس بعد را شروع کرد. زهن انسان زمانی که تنها روی یک موضوع خاص تمرکز میکند بازدهی بالاتری خواهد داشت.

نکته بعد باید به این نکته اشاره کرد که قبل از کتاب هایی که قانون دارد به طور مثال قانون مجازات، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی کشوری قبل از اینکه به قوانین حاشیه دار پرداخت و قوانینی که نکات در کنار قانون دارند اگر وقت کافی وجود دارد اول خود قانون را یکبار باید مطالعه کرد چون کتاب هایی که دارای حاشیه و تست می باشند سرعت مطالعه را کم می کند و فلذا نظم قانونی را و سلسله مراتب آن را در ذهن خیلی کمرنگ می شود.

نکته آخر و خیلی مهم مدیریت منابع می باشد. اگر منابع مناسب انتخاب نشود علی رغم وقت زیاد و برنامه مطالعاتی خوب، نتیجه حاصل نمی شود. در انتخاب منابع دقت لازم را باید داشت، با اهل فن مشورت شود. در ماه های آخر نباید منابع جدید اضافه کرد. تنها لازم است مرور کرد و برای تست های سال های گذشته هم می بایست وقت گذاشت و کلام آخر برای افرادی که قبلا شرکت کردند و نتیجه نگرفتند قبل از شروع به مطالعه می بایست آسیب شناسی کرد و مشخص کرد در کدام عامل ضعف وجود دارد.

و در انتها دکتر علی طالع زاری اظهار امیدواری کردند که با استفاده از این نکات و تلاش خود در آزمون های حقوق موفق باشید.