جعل مادی در حقوق ایران و فرانسه

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
نویسندگان:
  علی طالع زاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد گرگان
حسین شاهچراغ – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
جرم جعل مادی در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است . تعریف آن عبارت است از: قلب متقلبانه حقیقت یک نوشته یا سند ودیگر چیزهای مذکور در قانون مجازات اسلامی که ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد کند و قابلیت اضرار به غیر را داشته باشد . عناصر تشکیل دهنده این جرم عبارتند از: 1. عنصرمادی: قلب حقیقت رکن مادی این جرم است ؛ بنابراین باید حقیقتی قلب گردد تا بتوان عنوان مجرمانه جعل بر مرتکب باز کرد. عمل فیزیکی در جرم جعل مادی همواره فعلی مثبت است . 2. عنصر معنوی : این جرم از جرایم عمدی می باشد ونیاز به قصد وسوء نیت خاص دارد.3. عنصر ضرر : عمل مرتکب باید باعث ورود اضرار به غیر شود و الا نمی توان عنوان مجرمانه بر آن بار کرد.