بررسی جرم شناختی فعالیت شرکت های هرمی

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
نویسندگان:
  علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
علی افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
چکیده مقاله:
شرکتهای هرمی در ایران فعالیتهای خود را در طی سال های 84 تا 86 به اوج خود رساند در همان سال -ها جرایم زیادی که به صورت موازی با فعالیتهای شرکتهای هرمی انجام میگرفت گزاش شد. نقش اقتصاد و مسایل اقتصادی و آنچه مربوط به معیشت مردم است در هر جامعه ای از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و هر آنچه موجب اخلال(هرچند جزیی)در این حوزه گردد قطعا واکنش های شدیدی را به دنبال خواهدداشت.شرکت های هرمی از جمله پدیده های نوظهور در ایران است که نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز آثار و پیامد های زیانباری بر جای گذاشته است.شرکت های هرمی به بهانه توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد ه و اثرات مخربی را در سطح خرد و کلان از خود، بر جای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. با این وجود، افزایش آمار پرونده ها درعمل نشان داد که جرم انگاری در این باب موثر واقع نگردیده است؛ از این رو توجه به شناخت ماهیت و قوانین داخلی در رابطه عملکرد این شرکت ها ضروری به نظر می رسد.