با مشاوره با وکلا در امور حقوقی ، با ما آرامش را تجربه کنید . آگاهی بخشی و دفاع از حقوق شما تخصص ماست.

بهداشت عمومی شهروندان جامعه یکی از حوزه‌هایی است که مبتنی بر مولفه های پیشگیری جامعوی مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است.
برای تحقق بهداشت حقوقی،جامعه باید امر پیشگیری را همواره مقدم بر درمان و چاره جویی قرار دهند که در این بین کانون وکلای دادگستری می‌تواند نقش کارگشایی را در حل پیشگیری ، آگاهی سازی و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی برای شهروندان ایفا نماید.
از باب ضرورت مراجعه جاهل به عالم بهتر است قبل از هرگونه تنظیم دادخواست، تنظیم شکایت و تنظیم لایحه با وکلای دادگستری مشورت نماییم و آگاهانه دست به اقدام حقوقی بزنید تا بتوانید به بهترین نتیجه ممکن و محتمل دست پیدا کنیم.
خوشبختانه امروز تعدد و تکثر وکلای دادگستری و سازوکارهای حمایتی کانون های وکلا نظیر وکالت تسخیری و معاضدتی زمینه مراجعه و برخورداری به وکلا را برای عموم مردم حتی در شهرهای کوچک فراهم نموده است.
طرح و اقامه دعوا و دفاع از دعاوی، کاری کاملاً تخصصی می باشد که بی توجهی به این امر و انجام امور حقوقی بدون مشورت اهل فن ، باعث ایجاد ضررها و زیان های عدیده به آنها می شود که چه بسا جبران آن بسیار سخت خواهد شد.
آن چه که در مسائل حقوقی مثل سایر مسائل اهمیت بیش از پیش دارد ، پیشگیری پیش از درمان است.چه بسیار دعاوی که به خاطر طرح توسط افراد، بدون مشاوره با وکیل با بن بست های حقوقی فراوان مواجه شده است. در بسیاری از موارد افراد به جهت عدم تخصص کافی در طرح دعوا، تنظیم اشتباه دادخواست، اقامه دعاوی بیهوده و واهی، هزینه های هنگفتی را به جهت ابطال دادخواست یا عدم منتج شدن نتیجه پرونده به نتیجه مطلوب، بر خود تحمیل نموده اند که با مراجعه به وکیل دادگستری و استفاده از مشورت و دانش حقوقی و تنظیم درست دادخواست، شکوائیه و لوایح می توانستند به راحتی هر چه تمام و بدون هدر دادن وقت و هزینه و انرژی خود به نتیجه مطلوب برسند.
لذا پیچ و خم های دادرسی و مسائل پیچیده حقوقی، به نحوی نیست که مردم عادی بتوانند به این راحتی بر آنها اشراف داشته باشند و هرچند در خصوص موضوعی به مطالعات گسترده هم بپردازند، باز هم ظرافت ها و ریزه کاری هایی در حرفه وکالت وجود دارد که آنها را ناگزیر به مراجعه به وکیل متخصص می نماید که سالیان سال را در دانشگاه ها و در دادگاهها به کسب دانش و تجربه سپری کرده است.